Horizon 2020, Varför?

European_Comission

The European Commission.

Horizon 2020 kommer att offentliggöras den 11 Dec 2013, och ansökningar håller på och planeras överallt. I olike sociala media ser vi att olika organisationer letar efter samarbetspartners och att det är generellt mycket aktivitet. Så allt är som det skall?

Kanske inte. Vi har haft ett flertal möten med flera olika företag inom flera olika områden. Vi har lagt ner mycket möda för att identifiera företag som passar in i EU finansieringsprogram Horizon 2020.

Därför har vi alltså letat efter Små och Medelstora företag som är Innovativa, som vill växa och bli framgångsrika. Som i flera fall är världsledare inom sitt område. Vi har frågat om de behöver hjälp med ansökningar. För vi vet att det behövs kapital, det behövs nätverkande och samarbete.

Svaret är mycket förvånande. Nej, det behövs ingen hjälp, är svaret som vi har vi fått från de allra flesta. Vi är inte intresserade. Vi vill inte söka. Vi skulle behöva finansieringen men vi vill inte.

Vad är problemet?

I vissa fall anser företagen att tiden är ett problem. Att en ansökan kan misslyckas är alla medvetna om, men att det tar lång tid att få finansieringen. Men är det verkligen så? Inom EU får vi svaret att an ansökan är godkänd efter 3-4 månader, sen tar förhandlingar kanske 6 månader till. Jämför detta med andra utlysningar. Mer eller mindre samma tid.

I andra fall säger företag att de är rädda för administration. Och visst är det så EU projekt kräver viss administration. Problemet är att företag vill inte anställa administratörer, de vill fokusera på sin kärnverksamhet och lägga ut administrationen på andra organisationer. Här hoppas att vi at den förändringen som vi har sett inom EU kommissionen fortsätter och EU accepterar att delar av administrationen läggs ut på andra partners.

Men framför allt säger företag att de saknar information. Information om vad det innebär att vara med i ett EU projekt. De talar om för oss att deras investerare tvekar för att de inte vet vad det innebär att vara med i ett EU projekt. Och eftersom de inte vet så vill de inte vara med.

I slutändan betyder detta att Svenska företag går miste om värdefull finansiering, värdefulla samarbeten med Europeiska partners, och möjligheten att exponera sina idéer och produkter i en europeiskt marknad för att de inte vet om vad EU samarbete innebär. Dessa företag skulle kunna växa och bli än mer framgångsrika men det efterfrågar mer information, om fördelar och nackdelar. De vill veta om risker och eventuella fördelar.

Det är tråkigt att informationen inte når dessa företag i tid…

via Ingemar Pongratz http://ingemarpongratz.org/horizon-2020-varfor/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s