Välkomna till vår Horizon 2020 workshop I Bryssel 2014-02-04/05

The newest blog post from Ingemar Pongratz:

Pongratz Consulting, tillsammans med Eurida Research Management och EUCOPE (European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs) organiserar en 2 dagar Horizon 2020 workshop i Bryssel mellan den 4-5 februari 2014. Under denna workshop kommer vi att gå igenom EU strategier och den bakomliggande policyn som har påverkat Horizon 2020. Vidare kommer vi att gå igenom den kommande utlysningar som EU komminssionen kommer att släppa December 2013. Vi kommer att gå igenom programmen för Marie Sklodowska Curie, Excellent Forskning, och Samhällsutmaningar samt Horizon 2020 programmet för Små och Medelstora Företag. Vi kommer att diskutera hur kommunikation och innovation skall ingå i kommande ansökningar och vikten av att inkludera interaktionen mellan olika samhällssektorer i kommande ansökningar. Under workshopen kommer vi att beredda tillfälle för en frågestund mellan föreläsarna och deltagarna som har pågående ansökningar där vi kan ge råd om hur strukturen kan förbättras. För mer detaljer besök hemsidan: www.pongratz-eurida-horizonworkshop.com.

via Ingemar Pongratz http://ingemarpongratz.se/valkomna-till-var-horizon-2020-workshop-i-bryssel-2014-02-0405/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s