Ingemar Pongratz stödjer CCG (CCG – Creative Communities Group)

The latest from Ingemar Ponrgatz’s blog:

Ingemar Pongratz

Dr Ingemar Pongratz, CEO av Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting har blivit tillfrågad av det Brittiska Organisationen Creative Communities Group (CCG) att ingå och stödja CCG olika aktiviteter.

Ingemar Pongratz kommer framför allt att stödja CCG och dess strävan att öka sin Europeiska och Internationella profil, till exempel genom att planera olika EU ansökningar och Horizon 2020 projekt.

CCG består för närvarande av ett 70 tal olika medlemmar som representerar olika organisation, som kommer både från den akademiska sektor, eller representerar företag. CCG är en Non-Profit organisation som försöker stärka samarbetet mellan den akademiska sektorn och andra samhällsaktörer och enskilda individer.

CCG verkar också för att stärka banden mellan akademin och småföretagare för att på så sätt underlätta och stärka småföretagares position i samhället.
Småföretag och Universitet får på så sätt tillgång till varandras expertis och kan utveckla och driva gemensamma projekt som är till nytta för båda parter och för samhället. CCG verkar även för att minska utanförskapet som finns genom att engagera alla olika samhällsaktörer i olika projekt eller genom att organisera kurser och workshops.

Organisationen leds av Professor Russel Hogardh. Russel Hogardh verkar vid Universitet i Lancashire i och har stor erfarenhet av att organisera olika aktiviteter som syftar till att öka kontakter mellan akademin och övriga delar av samhället.

Vi är naturligtvis mycket glada och stolta av denna möjlighet och vi ser fram emot att börja med att planera projekt och olika aktiviteter.

via Ingemar Pongratz http://ift.tt/144HHzZ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s